War for talent binnen finance en accounting dwingt Belgische bedrijven tot integratie -en loyaliteitsstrategie

• Hays onthult top 5 gegeerde profielen in finance en accounting • Integratiestrategie en balans tussen werk en privé voorkomen jobhopping

Ervaren professionals in finance en accounting zijn vandaag erg gegeerd op de Belgische arbeidsmarkt. Uit de jaarlijkse editie van de Hays Salarisgids Finance en Accounting blijkt dat een goede integratie en begeleiding jobhopping kan voorkomen. Bedrijven kunnen hun personeelsbestand stabiliseren door maatregelen op gebied van loyaliteit te nemen. Opvallend is dat een goede balans tussen werk en privé voor veel werknemers belangrijker is dan een loonsverhoging.

Vandaag woedt de war for talent verder en raakt de Belgische arbeidsmarkt steeds krapper, waaronder ook in de sector van finance en accounting. Dat blijkt uit de Salarisgids Finance en Accounting van Hays. Meer dan 70% van de 100 bevraagde werkgevers rekruteerde afgelopen jaar een financieel profiel.  Bedrijven geven de voorkeur aan mensen met ervaring. 33% kiest voor professionals die al 5 à 10 jaar aan de slag zijn. “Om in te spelen op de veranderende digitale markt ondergaan bedrijven ingrijpende transformaties”, duidt Ludovic Bessière, Business Director bij Hays België en Frankrijk.  “Ervaren professionals in finance en accounting zijn erg gegeerd. Ze zijn voor werkgevers essentieel om bedrijfsveranderingen te ondersteunen en succes te garanderen”, legt Ludovic Bessière uit.   

Hays zocht uit welke de meest gevraagde profielen zijn in de sector van finance & accounting. Top 5 van populairste banen:

1.     Drietalige Accountant (FR, EN, NL)

2.     Business Controller/ Business analyst

3.     Junior Accountant / Assistant Accountant

4.     Accountant Receivable / Payable

5.     Credit Manager / Credit Collector

Werk maken van integratie en begeleiding

Bedrijven kunnen de war for talent overwinnen door te investeren in een goede integratiestrategie. Zowel nieuwkomers als werknemers die al langer aan de slag zijn binnen een bedrijf hebben nood aan begeleiding, evaluatie en feedback. “Recruitment stopt niet wanneer de werknemer zijn baan accepteert. Een goed ondersteunde werknemer presteert niet alleen efficiënter, maar vindt ook sneller gehoor bij issues. Communicatie voorkomt in vele gevallen dat de werknemer overstapt naar een nieuwe werkgever”, legt Ludovic Bessière van Hays uit.

Uit de salarisgids blijkt dat 56% van de werkgevers een integratieprogramma aanbiedt. Toch moeten bedrijven hun strategie en uitwerking verbeteren. Maar liefst 52% van de bevraagde werknemers geeft aan geen weet te hebben van een dergelijk programma.

Story image

Comfort evenaart salaris

Een stabiel personeelsbestand vereist loyale werkgevers en gemotiveerde werknemers. Hays stelt vast dat salaris nog steeds een belangrijk mechanisme is om personeel aan een bedrijf te binden, maar niet langer het enige criterium. “Salaris is slechts één manier is om werknemers tevreden te houden. Zorgen voor een goede balans tussen werk en privé, flexibiliteit, comfortabele mobiliteit en aangename werksfeer is minstens even belangrijk.”

Story image

Tot slot blijkt dat jonge en oudere werknemers andere voorkeuren hebben. Werknemers tussen 18 en 25 jaar willen een goede work-life balance. Professionals tussen 46 en 65 jaar verkiezen echter een leuke sfeer op het werk. De categorie 26 tot 35-jarigen verwacht een salarisverhoging. “Werknemers hou je tevreden door rekening te houden met de levensfase die ze doormaken. Zo zie je dat professionals die zich beginnen settelen en een gezin uitbouwen loonsopslag belangrijk vinden. Daarentegen verwachten oudere werknemers, wiens kinderen vaak al het huis uit zijn, een collegiale en aangename sfeer”, besluit Ludovic Bessière van Hays.    

Story image

Over Hays Salarisgids Finance & Accounting 2018

De enquête is gebaseerd op de resultaten van een online bevraging van een groep professionals die actief zijn op het gebied van Finance en Accounting in België. Dezelfde vragen werden naar een groep werkgevers en een andere groep werknemers gestuurd.  Op het einde van de bevraging waren 100 antwoorden bruikbaar voor het gedeelte "werkgevers" en 160 antwoorden voor het gedeelte "werknemers". Het zijn de familiebedrijven (55%) en beursgenoteerde bedrijven (24%) die de grootste vertegenwoordiging hadden in de steekproeven.

Over Hays Belgium

Hays plc (de "Group") is wereldwijd expert in het rekruteren van gekwalificeerd, professioneel en getalenteerd personeel en viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. De Hays Group is marktleider in UK en Asia Pacific en heeft een sterke marktpositie in Continentaal Europa en Latijns-Amerika. Hays rekruteert in de publieke en private sector professionals op tijdelijke of permanente basis, of via contracting. Op 31 december 2019 telde de Hays Group 11,600 werknemers die werkten vanuit 266 kantoren in 33 landen binnen 20 specialismen. Op 30 juni 2019:

- rapporteerde de Groep een nettovergoeding van £ 1.129,7 miljard en een bedrijfswinst (bijzondere posten) van £ 248,8 miljoen;

- de Groep plaatste ongeveer 81.000 kandidaten in vaste banen en ongeveer 254.000 mensen in tijdelijke banen;

- 18% van de nettoprovisie van de Groep werd gegenereerd in Australië en Nieuw-Zeeland, 27% in Duitsland, 23% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 32% in de rest van de wereld (RoW);

- de activiteiten op het gebied van tijdelijke plaatsing vertegenwoordigden 57% van de nettolonen en de activiteiten op het gebied van permanente plaatsing vertegenwoordigden 43% van de nettolonen;

- Hays is actief in de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Chili, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Media galerij