Ook KMO’s moeten buitenlands talent verwelkomen

Volgens de Hays Global Skills Index blijft ons land kampen met een aanhoudende brain drain en een steeds toenemende vraag naar gekwalificeerde technische en wetenschappelijke profielen. Hays roept bedrijven, waaronder KMO’s, daarom op om talent van buiten België voldoende kansen te geven om zich te positioneren op de arbeidsmarkt en om toelatingsprocedures te versnellen.

Wereldwijd gingen zo’n elf miljoen banen verloren tijdens de financiële crisis, wat gelijk staat aan baanverlies voor een op de twintig arbeidskrachten. Met de aantrekkende economie is dit aantal nu teruggeschroefd naar zes miljoen. Gevolg van deze groeiende arbeidsmarkt is dat veel vacatures momenteel niet kunnen worden ingevuld door een tekort aan geschikte kandidaten.

België lijkt zich met een algemene score van 3.4, samen met Singapore (4.7), Zwitserland (4.6), Hong Kong (4.5) en Italië (4.0), tussen de landen te bevinden met een minder krappe arbeidsmarkt. Dit cijfer dient echter gerelativeerd te worden. Want België blijft kampen met een brain drain en een steeds toenemende vraag naar gekwalificeerde wetenschappelijke en technische profielen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Hays Global Skills Index 2015, een grootschalig onderzoek dat Hays in samenwerking met Oxford Economics uitvoerde in 31 landen.
 

Buitenlands talent moet schaarste arbeidsmarkt invullen

Volgens het rapport kampt ons land met een aanhoudende brain drain doordat toekomstgerichte industrieën ons land verlaten en ons talent meenemen. Bovendien levert ons land niet de profielen af die nodig zijn om de vele openstaande wetenschappelijke en technische vacatures in te vullen. De kloof tussen vraag en aanbod zal volgens Hays helaas niet snel kunnen worden weggewerkt. De vraag blijft immers alleen maar toenemen en ons onderwijssysteem levert niet de juiste profielen af.

Managing Director Robby Vanuxem: “Er is nood aan technisch geschoolde mensen in België. Dit tekort is al lang een knelpunt van onze arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat buitenlands talent, waaronder vluchtelingen, voldoende kansen krijgen om zich te positioneren op de arbeidsmarkt. Veel van hen zijn immers hooggeschoold en hebben relevante werkervaring. Het talent onder vluchtelingen wordt te vaak onderschat. We roepen daarom bedrijven in België, waaronder ook KMO’s, op om vluchtelingen aan het werk te stellen.”

Hays roept de overheid bovendien op om de toelatingsprocedure en het inburgeringstraject voor vluchtelingen te versnellen.

“Het gelijkstellen van een diploma duurt gemiddeld acht maanden. Dat is zinloos tijdsverlies. We moeten ernaar streven om vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en te helpen integreren door te werken. Dit kan onze economie alleen maar ten goede komen.” Niet alle problemen die onze arbeidsmarkt stelt zullen kunnen opgelost worden door buitenlands talent, maar door ervoor open te staan om hen tewerk te stellen kunnen knelpuntberoepen kansenberoepen worden. “Momenteel levert de overheid nog te weinig inspanningen om buitenlands talent te ondersteunen op vlak van educatie en taal. De VDAB krijgt extra werkingsbudget om vluchtelingen sneller naar de arbeidsmarkt te laten doorstromen. Dat is al een stap in de goede richting. Laat ons gezamenlijk inspanningen leveren om buitenlands talent kansen te geven binnen onze arbeidsmarkt. Wij nemen als rekruteringsbureau graag onze verantwoordelijkheid op om vluchtelingen te begeleiden en hun skills te laten ontdekken. We vragen ook aan bedrijven om vluchtelingen te omarmen, want we zagen hier al heel wat succesverhalen”, aldus Robby Vanuxem.


Talent onder vluchtelingen

Een groot deel van de immigranten zijn hoog opgeleid, uiterst gemotiveerd en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan onze economie. Zo kwam Bashar Sabbar (31) op 31 mei 2014 naar België. Bashar is geboren en getogen in Irak. Hij behaalde een bachelor als ingenieur in ‘automated manufacturing systems’, een opleiding die in Irak 5 jaar duurt. Hij kreeg een verblijfsvergunning, volgde een inburgeringscursus en kreeg een beurs voor een taalbad bij Linguapolis waar hij in 6 maanden tijd de Nederlandse taal leerde beheersen. Nadat zijn Iraaks diploma gelijkwaardig werd gesteld, startte Bashar zijn zoektocht naar een job. Sinds november 2015 is hij aan het werk als service technieker in een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonne-energie.

Ik plaatste mijn CV op de website van de VDAB en werd al snel gecontacteerd door Hays. Zij hielpen me de geschikte job te vinden. Bij het tweede bedrijf waar ik werd voorgesteld, werd ik aangeworven als service technieker. Ik wil zoveel mogelijk technische kennis opdoen en wanneer de oorlog in Irak afgelopen is, wil ik mijn land helpen heropbouwen.”

 

- EINDE -

 

Over het onderzoek

 

De Hays Global Skills Index is samengesteld door Hays en Oxford Economics. Het rapport, getiteld ‘Labour markets in a world of continuous change’ geeft een analyse van de arbeidsmarkt voor professionals in 31 landen wereldwijd. Het meet de druk op de arbeidsmarkt in ieder land op een schaal van nul tot tien. Daarbij worden zeven indicatoren meegewogen die de dynamiek op de arbeidsmarkt bepalen, waaronder flexibiliteit, educatie, training en loondruk. Een totale gemiddelde score van 5.0 laat daarbij zien dat de arbeidsmarkt krapper is dan gebruikelijk. Een score lager dan 5.0 toont aan dat de arbeidsmarkt minder krap is. Per indicator kunnen er grote verschillen zijn, wat specifieke dynamiek en uitdagingen van een land weergeeft. Het volledige rapport vindt u hier.

Contacteer ons
Davy Ghysels Marketing Manager, Hays België
Davy Ghysels Marketing Manager, Hays België
Over Hays Belgium

Hays plc (de "Group") is wereldwijd expert in het rekruteren van gekwalificeerd, professioneel en getalenteerd personeel en viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. De Hays Group is marktleider in UK en Asia Pacific en heeft een sterke marktpositie in Continentaal Europa en Latijns-Amerika. Hays rekruteert in de publieke en private sector professionals op tijdelijke of permanente basis, of via contracting. Op 31 december 2019 telde de Hays Group 11,600 werknemers die werkten vanuit 266 kantoren in 33 landen binnen 20 specialismen. Op 30 juni 2019:

- rapporteerde de Groep een nettovergoeding van £ 1.129,7 miljard en een bedrijfswinst (bijzondere posten) van £ 248,8 miljoen;

- de Groep plaatste ongeveer 81.000 kandidaten in vaste banen en ongeveer 254.000 mensen in tijdelijke banen;

- 18% van de nettoprovisie van de Groep werd gegenereerd in Australië en Nieuw-Zeeland, 27% in Duitsland, 23% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 32% in de rest van de wereld (RoW);

- de activiteiten op het gebied van tijdelijke plaatsing vertegenwoordigden 57% van de nettolonen en de activiteiten op het gebied van permanente plaatsing vertegenwoordigden 43% van de nettolonen;

- Hays is actief in de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Chili, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Media galerij