Meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden hun capaciteiten ondergewaardeerd op de werkvloer

Meer vaderschapsverlof: vrouwen en millennials zijn pro

Meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden hun capaciteiten ondergewaardeerd op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van een studie die rekruteringsspecialist Hays uitvoerde naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Nog opvallend: één op de vijf Belgische vrouwen voelt zich gediscrimineerd ten opzichte van haar mannelijke collega’s.

De ‘Diversity at Work’ survey van Hays, die wordt uitgevoerd naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, peilt jaarlijks naar de positie van de vrouw op de werkvloer. De studie onthult dat meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond. De resultaten tonen bovendien dat één op de vijf vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s.

Vrouwen schatten hun carrièrekansen slechter in als ze een mannelijke leidinggevende hebben. 21% van de Belgische vrouwen met een mannelijke leidinggevende gelooft immers niet dezelfde carrièrekansen te hebben als haar mannelijke collega’s. Bij vrouwen met een vrouwelijke leidinggevende is 14% die mening toegedaan.

In het algemeen zien vrouwen hun carrière-uitzichten wel wat positiever in dan vorig jaar: daar waar dit jaar 20% van de vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega’s was vorig jaar 30% van de vrouwen die mening toegedaan.


Gebrek aan flexibel werken fnuikt ambities van de vrouw

Als er gevraagd wordt naar de ambities van mannen en vrouwen antwoordt slechts de helft van de Belgische vrouwen een leidinggevende positie te willen bereiken, ten opzichte van  7 op 10 van de mannen.

Ook zegt meer dan de helft van de respondenten (67%) dat flexibel werken de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies verbetert. Maar slechts 55% van de respondenten heeft die mogelijkheid. Bovendien hebben meer mannen (67%) dan vrouwen (46%) de mogelijkheid tot flexibel werken. Elise Denecker, Recruitment & Development Manager bij Hays: “Wij zien een toenemende trend naar mobiel en flexibel werken die beter toelaat een carrière uit te bouwen terwijl bijvoorbeeld thuis een huishouden moet worden gerund. Toch lijkt het nog onvoldoende ingeburgerd zodat vooral vrouwen de ambities temperen.

Meer zwangerschapsverlof voor mannen: vrouwen en millennials zijn pro!

Een ander opmerkelijk resultaat van het onderzoek is dat meer vrouwen dan mannen vragende partij zijn om zwangerschapsverlof voor vaders gelijk te trekken aan dat van moeders: 41% van de mannen is voor, bij de vrouwen is dat 56%. Elise Denecker: “Dit is in lijn met de vraag naar flexibel werken. Gedeelde lasten laten toe de carrière sneller weer op te pikken en verder uit te bouwen."

En ook millennials vinden het belangrijk dat mannen evenveel tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen. 6 op 10 van de 26 tot 40-jarigen is voor het gelijktrekken van zwangerschapsverlof voor mannen en vrouwen t.o.v. 4 op 10 in de andere leeftijdsgroepen (25 en jonger, 41 tot 54-jarigen en 55+). “Millennials hechten veel waarde aan work-lifebalans en hun normen en waarden wat betreft genderpatronen zijn erg vooruitstrevend te noemen. Millennials stappen af van het traditionele ‘vrouw aan de haard’. Voor hen is het perfect normaal dat de vrouw een hoge functie bekleedt en de man vaker thuis is voor de kinderen. Dat is een duidelijk merkbare evolutie”, aldus Elise Denecker.

De leiders van morgen: vrouwelijke millennials

Uit de enquête blijkt dat millennials ambitieuzer zijn dan andere leeftijdsgroepen. 44% van de 26 tot 40-jarigen zegt immers een toppositie te willen bereiken. Bij de 25-jarigen en jonger is dat slechts 20%, bij 41 tot 54-jarigen 30% en bij 55+ 6%.

Mannen uit deze leeftijdsgroep zijn niet per se ambitieuzer. Uit het onderzoek van Hays blijkt dat vrouwelijke millennials ambitieuzer zijn dan hun mannelijke tegenhangers. Van de vrouwelijke millennials ambieert namelijk 52% een toppositie. Onder mannen ligt dat aantal met 38% een stuk lager.

-EINDE-

Over de Leading Women Survey

Hays ondersteunt de diversiteit en vooruitgang van vrouwen op de werkplek, want ook al merken we verbetering, toch blijft het een bedrijfskritische kwestie. Veel bedrijven hebben te kampen met een tekort aan vaardigheden. Een probleem dat kan worden verholpen door meer vrouwelijke professionals in dienst te nemen. Door de toegang tot talent te vergemakkelijken, kunnen organisaties prestaties makkelijker optimaliseren, groeien en toekomstige successen waarborgen.

Contacteer ons
Elisah Van Den Heuvel Account Manager, youEngine
Gunther Malin PR & Communications Officer, Hays
Elisah Van Den Heuvel Account Manager, youEngine
Gunther Malin PR & Communications Officer, Hays
Over Hays Belgium

Hays plc (de "Group") is wereldwijd expert in het rekruteren van gekwalificeerd, professioneel en getalenteerd personeel en viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. De Hays Group is marktleider in UK en Asia Pacific en heeft een sterke marktpositie in Continentaal Europa en Latijns-Amerika. Hays rekruteert in de publieke en private sector professionals op tijdelijke of permanente basis, of via contracting. Op 31 december 2019 telde de Hays Group 11,600 werknemers die werkten vanuit 266 kantoren in 33 landen binnen 20 specialismen. Op 30 juni 2019:

- rapporteerde de Groep een nettovergoeding van £ 1.129,7 miljard en een bedrijfswinst (bijzondere posten) van £ 248,8 miljoen;

- de Groep plaatste ongeveer 81.000 kandidaten in vaste banen en ongeveer 254.000 mensen in tijdelijke banen;

- 18% van de nettoprovisie van de Groep werd gegenereerd in Australië en Nieuw-Zeeland, 27% in Duitsland, 23% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 32% in de rest van de wereld (RoW);

- de activiteiten op het gebied van tijdelijke plaatsing vertegenwoordigden 57% van de nettolonen en de activiteiten op het gebied van permanente plaatsing vertegenwoordigden 43% van de nettolonen;

- Hays is actief in de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Chili, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Media galerij