De stroom van hoogopgeleide migranten belangrijk in de war for talent en om de vergrijzing in ons land te temperen

De stroom van hoogopgeleide migranten belangrijk in de war for talent en om de vergrijzing in ons land te temperen

De aantrekkende economie polariseert

Het aantal vacatures in ons land is toegenomen ten gevolge van de groeiende economie. De kloof tussen vraag en aanbod wordt kleiner. Het tekort aan professionals binnen de hooggekwalificeerde nichesectoren blijft echter onverminderd groot. Dit blijkt uit de Hays Global Skills Index van Hays en Oxford Economics. De doorstroming van opgeleide migranten kan de war for talent en de vergrijzing in ons land temperen. Uit de Index blijkt dat 29% van de migranten in de EU hoogopgeleid zijn.

De Hays Global Skills Index brengt de uitdagingen op de wereldwijde arbeidsmarkt en 33 lokale markten in kaart. Hieruit blijkt dat de stroom van hoogopgeleide migranten op mondiaal vlak zorgt voor een verbeterde toegang tot talent.

Kloof vraag en aanbod wordt kleiner

Het aantal vacatures in ons land is toegenomen ten gevolge van de groeiende economie. De kloof tussen vraag en aanbod op de Belgische arbeidsmarkt wordt kleiner. Werknemers en werkgevers vinden elkaar dus makkelijker op de arbeidsmarkt. Hier moet wel een kanttekening bij worden gemaakt. Bedrijven in hooggekwalificeerde nichesectoren zoals IT, engineering en lifescience blijven moeilijkheden ondervinden om de juiste talenten te vinden. Oorzaken zijn voornamelijk de vergrijzing en de mismatch van competenties op de arbeidsmarkt, de taalbarrière en de toenemende verkeersdrukte.

Managing Director Robby Vanuxem: “In 2016 kwamen er 59 000 jobs bij, waarvan 44 000 in de private sector. De jobmarkt groeide dus sneller dan het BBP (1,4% vs. 1,2%). Tegen 2019 zullen er nog eens 115 000 jobs bijkomen. Maar de aantrekkende economie polariseert: gespecialiseerde nichemarkten worstelen met een steeds groter wordend tekort aan talent. Niet alleen vergrijzing ligt aan de basis van dit probleem, ook mobiliteit en de taalbarrière in België: werkgevers vinden niet altijd de juiste arbeidskrachten binnen hun regio, werknemers zijn door de files steeds langer onderweg naar hun werk en werklozen geraken niet altijd aan een job die bereikbaar is. Bovendien is er een taalbarrière in ons land, waardoor werknemers uit Wallonië niet over de taalgrens heengaan, ook al zijn er vacatures in Vlaanderen die binnen hun competenties vallen. België dreigt zich weg te concurreren als het niets doet aan de mismatch.

29% van migranten in EU is hoogopgeleid

De doorstroom van opgeleide migranten heeft bijgedragen aan een daling van de mondiale Global Skills Index van dit jaar. De gegevens uit de Index laten zien dat 29% van de migranten in de Europese Unie hoogopgeleid is. “De nieuwe migranten zijn een enorme bron van potentiële skills die de hiaten op onze arbeidsmarkt kunnen invullen. Het is hoog tijd dat we beleid voeren rond hooggeschoolde migranten, onze onderwijsinstellingen zullen nooit bijbenen om de juiste profielen af te leveren” aldus Robby Vanuxem.

Digitalisering kan tekort aan talent verkleinen

De toenemende beschikbaarheid van connectiviteit en technologie zorgt ervoor dat meer werknemers flexibele werkvormen aannemen. Volgens de Stichting van Innovatie en Arbeid zijn er in Vlaanderen naar schatting 120.000 freelancers actief.* In Europa is het aantal freelancers de afgelopen vijf jaar vier keer sneller gegroeid dan de totale werkgelegenheid.

Digitalisering heeft een belangrijke indirecte rol als het gaat om het verkleinen van het tekort aan talent. Hoogopgeleide professionals kunnen steeds beter flexibel, efficiënt en op afstand werken, organisaties profiteren door een beter toegang tot talent en een hogere productiviteit. Bovendien zorgt digitalisering voor een hele nieuwe stroom aan vacatures en carrièremogelijkheden.

Robby Vanuxem: “Na een periode van wereldwijde onzekerheid die gevolgen had voor de Index van vorig jaar, zien we nu een positiever landschap voor bedrijven. We zien de digitale economie groeien en kansen ontstaan. Om ook in de huidige war on talent onderscheidend te blijven, kunnen bedrijven zowel de toenemende migrantenstroom als nieuwe technologieën benutten. Constante innovatie, die helpt om concurrentieel te blijven, is de sleutel tot succes.” 

* http://www.serv.be/stichting/publicatie/freelancers-vlaanderen

-EINDE -

 

Over het onderzoek

De Hays Global Skills Index is samengesteld door Hays en Oxford Economics. Het rapport, getiteld ‘Regional dynamics of the global labour market: skills in demand and tomorrow’s workforce’ geeft een analyse van de arbeidsmarkt voor professionals in 33 landen wereldwijd. Het meet de druk op de arbeidsmarkt in ieder land op een schaal van nul tot tien. Daarbij worden zeven indicatoren meegewogen die de dynamiek op de arbeidsmarkt bepalen, waaronder flexibiliteit, educatie, training en loondruk. Een totale gemiddelde score van 5.0 laat daarbij zien dat de arbeidsmarkt krapper is dan gebruikelijk. Een score lager dan 5.0 toont aan dat de arbeidsmarkt minder krap is. Per indicator kunnen er grote verschillen zijn, wat specifieke dynamiek en uitdagingen van een land weergeeft. Het volledige rapport vindt u hier.

 

*Volgende landen zijn opgenomen; Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Colombië, Chili, China, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Hongarije, Indië, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Ermiraten, het Verenigds Koninkrijk en de VS.

 

Contacteer ons
Over Hays Belgium

Hays plc (de "Group") is wereldwijd expert in het rekruteren van gekwalificeerd, professioneel en getalenteerd personeel en viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. De Hays Group is marktleider in UK en Asia Pacific en heeft een sterke marktpositie in Continentaal Europa en Latijns-Amerika. Hays rekruteert in de publieke en private sector professionals op tijdelijke of permanente basis, of via contracting. Op 31 december 2019 telde de Hays Group 11,600 werknemers die werkten vanuit 266 kantoren in 33 landen binnen 20 specialismen. Op 30 juni 2019:

- rapporteerde de Groep een nettovergoeding van £ 1.129,7 miljard en een bedrijfswinst (bijzondere posten) van £ 248,8 miljoen;

- de Groep plaatste ongeveer 81.000 kandidaten in vaste banen en ongeveer 254.000 mensen in tijdelijke banen;

- 18% van de nettoprovisie van de Groep werd gegenereerd in Australië en Nieuw-Zeeland, 27% in Duitsland, 23% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 32% in de rest van de wereld (RoW);

- de activiteiten op het gebied van tijdelijke plaatsing vertegenwoordigden 57% van de nettolonen en de activiteiten op het gebied van permanente plaatsing vertegenwoordigden 43% van de nettolonen;

- Hays is actief in de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Colombia, Chili, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Media galerij